Ai dùng trầm lâu năm với xưa đỏ rùi cho e xin ý kiến chút với ạ . Các bác thấy đeo trầm công việc của các bác ra sao a .
Theo e dc biết và chính e cảm nhận thì ai hợp thì mọi việc suôn sẻ còn ai mà k hợp thì trầm nó dìm cho khó mà đeo dc . Và thường nếu ai muốn chiêu tài cứ để thủe 1 e vòng trầm ban thần tài k thì cả gốc trầm ở đó .
Ps Sang tuần đang nhoè ông cậu chuyên đi gỗ mua hộ e 2 kg gỗ trầm lâu năm mà k biết như nào đây . E k chơi hàng non vs cấy đâu a
See Translation