21 thoughts on “21 tuổi đầu rồi mà chưa làm nên trò trống gì

  1. cái này hãy tự huyễn hoặc mình là : chưa gặp thời hoặc ông trời làm trời mưa để cản bước người tài như mình :))

    1. Hiền Kẹoo cái t 3 là chắc chả ai trên đời này kém bằng mình nữa nên mình là đỉnh cao của kém chả cần làm gì nữa :))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *