NHẤT DÁNG

  NHẤT DÁNG, NHÌ DA, THỨ 3 KHUÔN MẶT QUYẾT TÂM Thổi bay: —————————————————– ❎ Mụn to, mụn nhỏ, mụn đầu đen … ❎