2 giờ sáng…
Bóng đen phủ kín màn đêm che lấp những ngôi sao kia.
Tôi thấy…
Họ trách anh vì người ấy dừng hoạt động.
Họ nói anh không đúng vì thông báo đến quá vội vàng.
Họ bảo anh không xứng với thanh xuân của chính họ.
Họ rời đi vì không chấp nhận được.
Oán, trách, hận rồi rời đi…
Như 1 định lý cho những trái tim không đủ sự tin tưởng hay do sự sỡ hãi không muốn đối diện với sự thật.
Anh chưa hề lên tiếng….
Một người từng gần với anh, thân thiết với anh còn cảm thấy mình không đủ tư cách trách anh thì mấy người lại càng không có tư cách gì trách anh hơn tôi.
Hãy đi đi nếu không còn đủ yêu thương, tôn trọng và tin tưởng vào anh.
Còn với tôi…
Anh mãi luôn là thanh xuân, là tình yêu, là người em yêu đến hết cuộc đời này…