18 TUỔI: Như quả bóng đá – 22 thằng tranh nhau 1 quả, thằng dự bị cũng muốn mau mau vào sân.
28 TUỔI: Như quả bóng rổ – Chỉ còn 16 thằng tranh nhau.
38 TUỔI: Như trái bóng bàn – Hai thằng chơi, thằng này đẩy qua thằng kia.
48 TUỔI: Như quả bóng chày – Ai cũng muốn đánh nó bay càng xa càng tốt.
58 TUỔI: Như quả bóng Golf – Chỉ một thằng chơi và muốn nó mau xuống lỗ.
– Tôi nay năm 30 mà thế quái k thấy thằng nào tranh. Các Ông thông thái xin cho hỏi tôi thuộc loại bóng gì vậy ạ